^Back To Top

POPŻ - działania towarzyszące

Bank Żywności w ramach działań statutowych, prowadzi działania współfinansowane ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Są to działania obowiązkowe, finansowane, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL w formie:

- warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych;

- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności;

- programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności;

- warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Harmonogram działań towarzyszących 

 

 

 

Copyright © 2013. Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim  Rights Reserved.