^Back To Top

Podprogram 2018 - informacje ogólne

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działa-niach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień  2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokal-nych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udziela-nia pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z za-sadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 


OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żyw-nościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

Artykuły warzywne i owocowe:

 1. groszek z marchewką 3,6 kg,
 2. fasola biała 3,6 kg, 
 3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 4. buraczki wiórki 1,05 kg,
 5. powidła śliwkowe 1,80 kg,

Artykuły skrobiowe:

 1. makaron jajeczny 4,5 kg,
 2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 3. ryż biały 3 kg,
 4. kasza gryczana 1,5 kg,
 5. herbatniki maślane 0,8 kg,

Artykuły mleczne:

 1. mleko UHT 7 l,
 2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

Artykuły mięsne:

 1. szynka drobiowa 3 kg,
 2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,

Cukier

 1. cukier biały 4 kg,
 2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

Tłuszcze

 1. olej rzepakowy 4 l,

Dania gotowe

 1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wyda-wanych jednorazowo. 

Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ -  NIEODPŁATNIE.


SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 


 

Data: 2018-10-15
               
Wykaz Organizacji Lokalnych uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 
               
LP. Nazwa organizacji Adres Województwo Powiat Telefon Adres www Aktualna ilość osób uczestniczących w programie unijnym
1 Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Gminne ul. Kielecka 25, 26-006 Nowa Słupia świętokrzyskie kielecki 515367549   80
2 Polski Związek Emerytów, Rencistw I Inwalidów.Zarząd Rejonowy Krynica Zdrój ul. Źródlana 59, 33-380 Krynica Zdrój małopolskie Nowy Sącz 517573722   354
3 Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej [Oddział w Starachowicach] ul. Sportowa 5a-5b, 27-100 Starachowice świętokrzyskie starachowicki 607165903   228
4 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GMINY PACANÓW ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów świętokrzyskie buski 661457443   881
5 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KORCZYŃSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE ul. Tarnowska 5, 28-136 Nowy Korczyn świętokrzyskie buski 512374162   1100
6 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAKOWIE ul. Jana Sienieńskiego 19, 26-035 Raków świętokrzyskie kielecki 606986269   1546
7 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI CZYŻÓW Czyżów , 26-025 Czyżów świętokrzyskie kielecki 606374940   1610
8 STOWARZYSZENIE "MIEJSKA GÓRA" NA RZECZ ROZWOJU CELIN I PODGÓRZA Celiny 27, 26-010 Bodzentyn świętokrzyskie kielecki 693032271   1352
9 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W FAŁKOWIE ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków świętokrzyskie konecki     322
10 STOWARZYSZENIE "RADOSZE" ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce świętokrzyskie konecki 609248172   1330
11 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Świętokrzyska 18, 26-006 Nowa Słupia świętokrzyskie kielecki     700
12 WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA ul. Słoneczna 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie ostrowiecki 667261212   209
13 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WAŚNIOWIE ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów świętokrzyskie ostrowiecki     773
14 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI ĆMIELOWSKIEJ ul. Rynek 50, 27-440 Ćmielów świętokrzyskie ostrowiecki     646
15 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ "PONIDZIA" ul. marsz. Piłsudskiego 2 A, 28-400 Pińczów świętokrzyskie pińczowski 513227281   400
16 PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY ul. Kościelna 12, 27-210 Starachowice świętokrzyskie starachowicki 515698433   160
17 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIRCU Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec świętokrzyskie starachowicki     400
18 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNE "RODZINA" W BRODACH ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody świętokrzyskie starachowicki 698863963   500
19 GMINNE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY KLASZTORZE CYSTERSÓW W WĄCHOCKU ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock świętokrzyskie starachowicki 570091340   400
20 STOWARZYSZENIE "ŻYJ GODNIE" Pawłów 56A, 27-225 Pawłów świętokrzyskie starachowicki     450
21 STOWARZYSZENIE ROMI ul. Stefana Żeromskiego 7/30, 27-200 Starachowice świętokrzyskie starachowicki 575828321   628
22 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leona Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów świętokrzyskie opatowski     783
23 STOWARZYSZENIE SAMOTNYCH RENCISTÓW,EMERYTÓW I INWALIDÓW Wąworków 34, 27-500 Opatów świętokrzyskie opatowski 888210924   10
24 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Baćkowice 84A, 27-552 Baćkowice świętokrzyskie opatowski     290
25 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO ul. 16 Stycznia 1, 27-500 Opatów świętokrzyskie opatowski 516196282   82
26 STOWARZYSZENIE WIEJSKIE "NASZE KOBYLANY" Kobylany 20/9/1, 27-500 Opatów świętokrzyskie opatowski 503755808   522
27 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów świętokrzyskie sandomierski     1988
28 STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA OBRAZOWA" Obrazów 120, 27-641 Obrazów świętokrzyskie sandomierski 669570467   450
29 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOGORII ul. Spacerowa 5, 28-210 Bogoria świętokrzyskie staszowski     635
30 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PLISKOWOLA Pliskowola 135A, 28-221 Osiek świętokrzyskie staszowski     618
31 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KIELCACH ul. Stefana Artwińskiego 6/215, 25-734 Kielce świętokrzyskie m. Kielce 691804210   185
32 TOWARZYSTWO ZIEMI SAMSONOWSKIEJ Samsonów 24, 26-051 Samsonów świętokrzyskie kielecki     413
33 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich " Żurawinki" ul. Borki 82, 26-080 mniów świętokrzyskie kielecki 502512930   1100
Copyright © 2013. Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim  Rights Reserved.