^Back To Top

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Świętokrzyskiego Banku Żywności.

Maria Adamczyk, ponownie wybrana na kolejną, 4 letnia kadencję prezes Świętokrzyskiego Banku Żywności  z satysfakcją mówi o zaufaniu, które pozwoliło jej wygrać ostatnie wybory ale i planach jakie ma na najbliższe lata.

Największym wyzwaniem będzie na pewno rozpoczynający się  już od września kolejny unijny program pomocy żywnościowej. Program zakłada objęcie takim wsparciem jeszcze większej grupy osób niż było to dotychczas.Warunkiem otrzymywania produktów żywnościowych jest spełnienie określonego progu dochodowego potwierdzonego przez ośrodek pomocy społecznej.

Artykuły spożywcze będą rozdysponowywane przez organizacje pozarządowe współpracujące ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności.  Poza produktami  gwarantowanymi unijnym programem działający w Ostrowcu bank żywności  dodatkowo jeszcze w wakacje będzie rozdzielał także słodycze. 

Świętokrzyski Bank Żywności jest najdłużej działającą w regionie  taką instytucją pomocą i współpracująca z organizacjami pozarządowymi z całego województwa.  

 

Copyright © 2013. Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim  Rights Reserved.